-20% намаление на велораници Deuter Виж намаленията

Гаранционно обслужване

VIII. ГАРАНЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. За продаваните през Електронния магазин стоки и по реда на Закона за защита на потребителите Доставчикът предоставя на клиентите търговска гаранция за съответствие на стоката с Договора, с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
8.2. При продажбата Доставчикът предоставя на Клиента писмена гаранция за закупената Стока на български език. В случай, че Купувачът не уведоми Доставчика за липсата на документ за гаранция в срок от 48 часа от получаването на стоката, на електронен адрес: info@bikecenter.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Доставчика.
8.3. При удовлетворяване на рекламациите, физическото лице – купувач има правата по Закона за защита на потребителите, като при подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
8.4. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка, а при скрити дефекти - до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.Гаранцията губи валидност:

  • При изгубена гаранционна карта/касова бележка.
  • При опит за ремонт от неоторизиран от Bikecenter.bg сервиз.
  • При повреди, причинени от неправилна експлоатация.
  • При нарушаване на физическата цялост на изделието.
  • При химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.
  • Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от Bikecenter.bg, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
  • Задълженията на Bikecenter.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.