Гаранционно обслужване

Bike Center предлага гаранционен и следгаранционен сервиз на всички, закупени от нас продукти като Търговската гаранция е валидна на територията на Република България.

Bike Center гарантира и поема отговорност относно правилното функциониране на продадения продукт за срок от 2 (две) години от датата на закупуване от оторизиран дилър на Bike Center, освен ако не е посочено друго върху опаковката му.

  Търговската гаранция е валидна само ако продуктът е бил подготвен за продажба от оторизиран дилър на Bike Center и се прилага само за първоначалния собственик.

  Търговската гаранция е валидна в случаите, когато повредата е в резултат на несъответствие на стоката с договора за продажба, при установяване на фабричен (производствен) скрит дефект на продукта, който се е проявил в определения гаранционен срок.

  Рекламацията се приема срещу касов бон в обекта, от който е закупен продуктът.

 

Гаранцията ще бъде изпълнена в случай, че:

 

*Продуктът се предостави цял и фабрично окомплектован.

*Първоначалният собственик представи продукта на упълномощения дилър на Bike Center, заедно с касова бележка или попълнена гаранционна карта, удостоверяваща: датата на закупуване; серийния номер на велосипеда (ако продуктът е велосипед); първоначалния собственик; гаранционните ремонти (ако е имало такива).

*Продуктът не е бил модифициран.

 

Всички гаранционни ремонти ще бъдат направени в сервиз на оторизиран дилър на Bike Center. При отстранимо несъответствие с договора за продажба продуктът се ремонтира за сметка на търговеца в срок от 30 дни, от вписването на рекламацията в Регистъра за предявяване на рекламации. В случай, че несъответствието не може да бъде отстранено продуктът се заменя с нов. Когато рекламацията се удовлетворява, чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. При удовлетворяването на рекламацията се съставя Протокол за споразумение в два екземпляра, от които единият е за потребител.

Независимо от предоставената търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

 

Гаранцията не покрива:

 

* Поддръжка на велосипеда (смазване, почистване, настройки);

* Ремонти, произлизащи от нормалното износване на велосипедните компоненти (външни гуми, спирачни накладки, верига и зъбчатки, лагери и движения, уплътнения и втулки и т.н.);

* Неоторизиран монтаж и/или сервиз;

* Дефекти, неизправности или повреди, които произлизат от небрежност, неправилна и/или нередовна поддръжка, преправяне, изменения, катастрофи или злоупотреба;

* Дефекти, неизправности или повреди, възникнали при велосипедни състезания, екстремно каране, скачане от рампи, акробатични изпълнения и други подобни рискови условия на експлоатация. В тези случаи потребителят единствен носи всички рискове от нараняване, повреди и други загуби, които може да възникнат при подобна употреба.

 

Срокът на гаранцията за стоки е 2 (две) години, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието.

Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. В този период тежестта на доказване на съответствието на стоката с договореното е на търговеца.

Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то Вие не може да се възползвате от правото си на законова гаранция.

 

Гаранционна политика на продукти SPECIALIZED:

 

-          Доживотна гаранция на всички рамки и вилки с марка Specialized на първоначалния собственик срещу структурни дефекти в материала или изработката. Това включва седалковата тръба и долни тръби на задния тригъгълник на велосипедите с пълно окачване.

-          Доживотна гаранция на Roval капли.

-          Останалите продукти с марка Specialized, в това число боята на рамките и графиките, са обезпечени с двугодишна гаранция. Turbo батериите на електрическите велосипеди са също с две години гаранция или 300 цикъла на зареждане-което от двете настъпи по-рано.

-          Ако сте втория или последващ собственик на продукт Specialized или Roval, имате право на двугодишна гаранция от датата на първоначалната покупка.

-          Specialized apparel – една година гаранция.

Пълните гаранционни условия на бранда може да прочетете тук:


https://support.specialized.com/home/warranty/warranty-policies/global-warranty-policy

 

Гаранционна политика на продукти CUBE:

 

-          Вашият велосипед Cube е обезпечен с две години гаранция срещу производствени дефекти. Освен това предоставяме на клиентите си следната гаранция в случай на счупване на рамката извън законоустановения гаранционен срок както следва:

 

  1. За всички рамки и твърди вилки от 2011 година и по-стари:

 

-          5 години гаранция за алуминиеви рамки

-          5 години гаранция за титаниеви рамки

-          2 години гаранция за карбон и алу-карбонови рамки

 

  1. За всички рамки и твърди вилки от 2012 година насам:

       - 6 години гаранция за алуминиеви рамки

       - 3 години гаранция за карбон и алу-карбонови рамки

Ако за този период се установи повреда по рамката, ще я заменим със същата или подобна. Тази гаранция се отнася само за рамката. Разходите по компоненти, необходими за нормалното функциониране на рамката (напр. дерайльор, колче за седалка, кормило, лапа, вилка) се поемат от клиента.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

-          Fritzz, Hanzz, Two15 и всички останали dirt велосипеди не са включени в тази гаранция. Тук се прилага 2-годишната ограничена гаранция.

-          Запазваме правото си да ремонтираме дефектни рамки или компоненти или да ги заменим със съответния актуализиран модел. Условие на гаранцията е нормалното използване на велосипеда в съответствие с предписанията на производителя.

-          Работата по модифициране извън законоустановения гаранционен период (2 години) не се извършва или възстановява от нас безплатно.

-          BOSCH warranty: 2 години от датата на продажба на ebike-a на крайния потребител (физическо лице).

-          Гаранция на батериите на електрическите велосипеди: минимум 500 цикъла на зареждане или 70% (300Wh) и 60% (400Wh) от номиналния капацитет (въз основа на информацията, съхранявана в батерията) в рамките на гаранционния период.

 

Специални случаи: карбонови рамки и вилки

Предлагаме за вас услугата CCR Service (CUBE Crash Replacement Service)-услуга за замяна на карбонови рамки и вилки. Тази услуга е предназначена да осигури неусложнена и спестяваща разходи процедура за клиента след сблъсък, който води до повреда на рамката/вилката.

 

Не подлежат на гаранция всички случай на неправилна употреба, или употреба, която не е в съответствие с предписанията на производителя (например използването на стандартна рамка за dirt, монтиране на двукоронна вилка, удължаване хода на окачването, увеличаване на напрежението при скокове и т.н.), както и всички дефекти, дължащи се на нормално износване. Удължената гаранция не се прилага за моделите Fritzz, Hanzz, Two15, всички dirt модели, карбонови рамки и компонентите, необходими при смяна на рамката.

 

Пълните гаранционни условия на бранда може да прочетете тук:

 

https://www.cube.eu/en/service/helpdesk/faq-general/how-long-do-i-have-guarantee-warranty-on-my-cube-bike/

 

VIII. ГАРАНЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. За продаваните през Електронния магазин стоки и по реда на Закона за защита на потребителите Доставчикът предоставя на клиентите търговска гаранция за съответствие на стоката с Договора, с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
8.2. При продажбата Доставчикът предоставя на Клиента писмена гаранция за закупената Стока на български език. В случай, че Купувачът не уведоми Доставчика за липсата на документ за гаранция в срок от 48 часа от получаването на стоката, на електронен адрес: info@bikecenter.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Доставчика.
8.3. При удовлетворяване на рекламациите, физическото лице – купувач има правата по Закона за защита на потребителите, като при подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
8.4. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, в рамките на деня на доставка, а при скрити дефекти - до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.Гаранцията губи валидност:

  • При изгубена гаранционна карта/касова бележка.
  • При опит за ремонт от неоторизиран от Bikecenter.bg сервиз.
  • При повреди, причинени от неправилна експлоатация.
  • При нарушаване на физическата цялост на изделието.
  • При химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.
  • Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от Bikecenter.bg, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
  • Задълженията на Bikecenter.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.